ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ราคากลาง 176,000 บาท


ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบที่ 2


 

ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


 

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สอบราคา ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ราคากลาง 1,000,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 159k

สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจชุมชนบ้านเดื่อ-เสริมสุข ราคากลาง 500,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 158k

สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีฌาปนกิจชุมชนบ้านพวก ราคากลาง 400,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 165k

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและสนามเด็กเล็ก ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านเดื่อ ราคากลาง 424.000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ ขนาด 1Mb

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.