เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก จำนวน 3 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 536,600 บาท และก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสร็จเหล็กพร้อมฝาปิด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 147,000 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 3 หน้า ขนาด 657k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 443,300 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 2 หน้า ขนาด 429k

งานวันพ่อ ปี 2554

โดย: administrator

05 Dec 2011
วันที่  5 ธันวาคม 2554  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช โดยมี
นายอุดม  ถิ่นมะนาว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ  เป็นประธานในพิธิเปิดงาน และร่วมลงนามถวายพระพร
 
 
 

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับหมู่บ้านหมากก่อง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย จำนวน 1โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 150,000.00 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 214k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้างพลานามัยและส่งเสริมการกีฬา จำนวน 1โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,620,000.00 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 2 หน้า ขนาด 520k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างก่อสร้างศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,875,000.00 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 3 หน้า ขนาด 635k

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.