เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย จำนวน 1โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 150,000.00 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 214k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อการเสริมสร้างพลานามัยและส่งเสริมการกีฬา จำนวน 1โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,620,000.00 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 2 หน้า ขนาด 520k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้างก่อสร้างศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จำนวน 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,875,000.00 บาท 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 3 หน้า ขนาด 635k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 550,000 บาท รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 2 หน้า

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ด้านการติดตายางพารา ระหว่างวันที่ 22-23 ,25-26 สิงหาคม 2554

 
 

วันที่ 12 สิงคาคม 2554 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2554

 

 

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดโครงการงานประเพณีถวายเที่ยนพรรษา ประจำปี 2554 ในวันที  16  ก.ค. 2554

 
  

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.