ประมูลราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลัง ราคากลาง 2,274,000 บาท

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 459k

สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กประถมวัย ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพวกหัวหาด ราคากลาง 134,300 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 2 ไฟล์ [ 1 ] [ 2

สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็กชุมชนบ้านเดื่อ ราคากลาง 100,800 บาท

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 857k

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ คลส 2 ชั้น

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 515k

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อได้จัดกิจกรรม วันแม่ขึ้น ในวันที่ 8-8-57 นำโดย ายวีระศักดิ์ ศรีอ่อน นายกเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลบ้านเเดื่อ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี

 

ประกาศ สอบราคาซื้อวัสดุการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 284k

ประกาศ สอบราคาจ้างขุดลอกคลองไส้ไก่

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ไฟล์ 1 หน้า ขนาด 546k

สภาพอากาศทั่วไทย

GIS เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

ข่าวเด่นทั่วไทย โดย นสพ.